Adreçat als pares i mares d’un fill/una filla menor d’edat, matriculat/da a la nostra escola:

Perquè en tingueu coneixement, podeu consultar aquí un resum de totes les faltes d’assistència de l’alumnat menor d’edat, tant justificades com sense justificar.