El dia 13 de març, s’han publicat les llistes provisionals de persones admeses i excloses a les proves, que poden consultar-se per mitjans electrònics. Podeu consultar tota la informació en aquest enllaç.

En cas d’haver de presentar documentació per esmenar possibles errades i/o exclusions, la via per fer-ho serà mitjançant documentació escanejada i enviada al correu electrònic del centre secretaria@eoilapau.net