El curs 2020-2021 es podrà veure afectat segons l’evolució de la pandèmia i les
instruccions del Departament d’Educació i del de Salut. Es treballa per
garantir el màxim de presencialitat tot i que, depenent dels recursos del
centre (espais, professorat…), les condicions de presencialitat podrien variar
segons el context.
És important tenir en compte aquests aspectes abans de formalitzar la
matrícula.