El curs 2020-2021 es podrà veure afectat segons l’evolució de la pandèmia i les
instruccions del Departament d’Educació i del de Salut. Es treballa per
garantir el màxim de presencialitat tot i que, depenent dels recursos del
centre (espais, professorat…), les condicions de presencialitat podrien variar
segons el context.
És important tenir en compte aquests aspectes abans de formalitzar la
matrícula.

Podeu consultar el pla d’organització del nostre centre en aquest enllaç.