eoilapau-estiu.pdfCal tenir 14 anys fets abans del 31 de desembre per poder-se inscriure als cursos d’estiu.

Consulteu les notícies en aquesta pàgina per obtenir més informació sobre el procés de matrícula.