Per tal d’agilitar el procés de matrícula d’antics alumnes, a l’Escola Oficial d’Idiomes Barcelona IV – La Pau l’alumne haurà de fer la matrícula pròpia via telemàtica els dies que s’indiquen en el calendari següent i d’acord amb les pautes que s’hi descriuen:

Calendari de matrícula d’antics alumnes curs 2017-2018   –  JULIOL 2017

Per matricular-vos heu d’accedir a l’espai restringit (CentrosNet) a partir del 06/07. L’usuari és la data de naixement (dd/mm/aaaa) i la contrasenya el DNI sense lletra.

Per conèixer els noms del professorat que impartirà les classes, aneu al menú del respectiu departament i consulteu >DEPARTAMENT … > HORARI DE CURSOS (encara no disponible)

L’alumne que no es matriculi dins d’aquest període de matrícula del mes de juliol perdrà la seva prioritat respecte als que ja ho hagin fet. Qualsevol incidència relacionada amb la matrícula, l’alumne l’haurà de resoldre els dies 13 i 14 de juliol, presencialment a l’escola (d’11 a 14 h).

IMPORTANT:
Cap alumne es podrà matricular on-line per tercera vegada en un mateix nivell. L’alumne que ha suspès dos cops ha de dirigir un escrit a la direcció del centre sol·licitant poder cursar un mateix nivell per tercera vegada. En aquests casos, la matrícula es farà els dies 13 i 14 de juliol presencialment a l’escola (d’11 a 14 h).