Les persones que ja hagin cursat i superat amb anterioritat algun curs de les Escoles Oficials d’Idiomes, i que vulguin actualitzar-ne els coneixements, poden sol.licitar matricular-se en l’últim curs realitzat o en qualsevol dels nivells inferiors, sempre que hagin transcorregut almenys dos cursos des de la darrera matrícula.

Com que aquesta modalitat de matrícula depèn de la disponibilitat de places vacants, en el cas d’anglès pot ser difícil accedir a alguns nivells.

Si teniu interès en fer una matrícula d’actualització, podeu enviar un correu amb les vostres dades a secretaria@eoilapau.net