Escola Oficial d'Idiomes Barcelona IV La Pau

Les escoles oficials d’idiomes (EOI) són centres públics d’ensenyament d’idiomes moderns, no universitaris, que imparteixen els ensenyaments especialitzats regulats per la LOE.

Les escoles oficials d’idiomes també gestionen les certificacions acadèmiques corresponents a aquests ensenyaments especialitzats. Aquestes certificacions són reconegudes arreu de l’Estat espanyol, són les úniques oficials, i es poden obtenir tant en convocatòria oficial com en convocatòria lliure.

El pla d’estudis s’estructura en quatre nivells:

  • Nivell bàsic: 1r i 2n curs (A1 i A2)
  • Nivell intermedi: 3r curs (B1)
  • Nivell avançat: 4t i 5è curs (B2)
  • Nivell C1 (C1)

Cada curs té una durada mínima de 130 hores. Els tres primers cursos d’anglès també es poden cursar a través de l’Institut Obert de Catalunya (IOC).

La finalitat dels ensenyaments d’idiomes que s’imparteixen és la de capacitar l’alumnat en l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general.

+ informació