CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l’òrgan on estan representats tots els membres de la comunitat educativa i en el qual es ratifiquen totes les decisions que afecten el funcionament del centre. El consell escolar de l’EOI– La Pau està format per:

Representants de l’equip directiu

  • Montse Cermeño, Directora
  • Juan Campbell-Rodger, Cap d’estudis
  • Xavier Ponce, Secretari

Representants del professorat

  • Emma Sison
  • Ilse Grünbart

Representants de l’alumnat

Representant de l’Ajuntament

  • Anna Mª Soler