El Consell Escolar és l’òrgan on estan representats tots els membres de la comunitat educativa i en el qual es ratifiquen totes les decisions que afecten el funcionament del centre. El consell escolar de l’EOI– La Pau està format per:

Representants de l’equip directiu

 • Montse Cermeño, Directora
 • Günter Cepek, Cap d’estudis
 • Xavier Ponce, Secretari

Representants del professorat

 • Lesley Galeote
 • Henning Heins
 • Edzard van Hoorn

Representants de l’alumnat

 • Cristina Moncusí
 • Evelina Emilova
 • Erica Belloso

Representant del personal d’administració i serveis (PAS)

 • Marta Sanjuan

Representant de l’Ajuntament

 • Montse Ros