CONSELL ESCOLAR

El Consell Escolar és l’òrgan on estan representats tots els membres de la comunitat educativa i en el qual es ratifiquen totes les decisions que afecten el funcionament del centre. El consell escolar de l’EOI– La Pau està format per:

Representants de l’equip directiu

 • Montse Cermeño, Directora
 • Juan Campbell-Rodger, Cap d’estudis
 • Xavier Ponce, Secretari

Representants del professorat

 • Emma Sisón
 • Ilse Grünbart
 • Lesley Galeote

Representants de l’alumnat

 • Alexandre Cheto
 • Mariela Alva
 • Susana Márquez

Representants del PAS

 • Marta Sanjuan

Representant de l’Ajuntament

 • Anna Mª Soler