L’EOI La Pau ofereix classes de conversa de manera gratuïta a tot el seu alumnat. A més d’això, podeu posar en pràctica els idiomes que esteu aprenent fent intercanvis amb grups de persones que fan trobades regularment a diferents llocs de la ciutat de Barcelona. Podeu trobar, entre d’altres: