Divendres 20 de desembre l’horari d’obertura del centre serà de 9.00 a 12.15h