CALENDARI D’EXÀMENS FINALS ESCRITS:

AVÍS IMPORTANT
Els dispositius electrònics han de mantenir-se apagats al llarg de tota la prova i guardats amb les vostres pertinences. La prova del candidat que contravingui aquesta norma serà anul·lada.

Toggle

 

QUALIFICACIONS FINALS

Alumnes oficials:

Els  resultats dels alumnes oficials es publicaran dilluns 26 de juny a les 00:01 h a l’espai restringit del centre (CentrosNet) i també es podran consultar en els taulers d’anuncis del centre a partir de les 16:00 h.

Alumnes lliures:

Els resultats dels alumnes lliures es podran consultar al web d’Ensenyament www.gencat.cat/ensenyament a partir del dilluns 26 de juny i a l’EOI on s’ha fet l’examen a partir de les 16:00 h.

Els certificats dels Nivells Bàsic (2n) i Intermedi (3r), per a aquells alumnes que l’hagin obtingut, es lliuraran a consergeria del 5 al 21 de juliol en l’horari de 10.00 a 14.00 h, o a partir del mes d’octubre de 17.00 a 20.00 h.

informació sobre reclamacions, certificats etc.: