Descripció de les proves, recomanacions per als candidats i mostres: