Cap de Departament

  • Emma Sisón
    Dijous de 16.00 a 17.00

Professorat

  • Mercedes Parrella
    De dilluns a dijous de 18.15 a 18.45
  • Emma Sisón
    De dilluns a dijous de 18.15 a 18.45