Departament de francès

Aquest calendari fixa les dates de les proves escrites (comprensió oral – comprensió escrita – ús de la llengua – expressió i interacció escrita) per a l’alumnat oficial i per a l’ alumnat lliure de les proves de certificat.

  • 1r Curs: Dilluns 28 de maig a les 17:00 h
  • 2n Curs: Dilluns 28 de maig a les 17:00 h
  • 3r Curs (Certificat de nivell intermedi): Dimarts 5 de juny a les 15:30 h
  • 4t Curs: Dimarts 29 de maig a les 17:00 h
  • 5è Curs (Certificat de nivell avançat): Dilluns 11 de juny a les 15:30 h

 

Dates de les proves orals

  • Alumnat oficial: La data de la prova oral es fixa amb el/la professor/a de cada grup.
  • Alumnat lliure: La prova oral es porta a terme el dia indicat en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita. Cal presentar-s’hi 15 minuts abans.

 

AVÍS IMPORTANT
Els dispositius electrònics han de mantenir-se apagats al llarg de tota la prova i guardats amb les vostres pertinences. La prova del candidat/a que contravingui aquesta norma serà anul·lada.

Toggle