English File A1/A2

 

Lectures de 1er:

1er trimestreKing Arthur, Janet Hardy-Gould (Oxford Bookworms – Starters)

2º trimestreThe Tempest, W. Shakespeare (Oxford University Press, Dominoes – Starter)

3er trimestreEngland, John Escott (Oxford Bookworms – Stage 1)

 

English File A2/B1

 

English File B1

 

English File B2.1

English File C1

Life Advanced (només llibre de l’alumne, no el Workbook)

 

Llibres recomanats

 • Diccionari Oxford Pocket Català per a estudiants d’Anglès. Català-Anglès / Anglès-Català (també hi ha la versió en castellà).
 • Diccionario Collins Pocket Plus. English-Spanish / Español-Inglés.
 • Diccionario Oxford Study para estudiantes de Inglés. Español-Inglés / Inglés-Español. Con CD-ROM interactivo.
 • Diccionario Cambridge Klett Compact. Español-Inglés / Inglés-Español. Con CD-ROM.
 • Collins Master Dictionary. Español-Inglés / English-Spanish.
 • Longman Password. Diccionario monolingüe y bilingüe Inglés-Español / Español-Inglés.
Aquests llibres contenen explicacions molt clares sobre aspectes gramaticals i exercicis autocorrectius que us seran de molta utilitat com a material de consulta i reforç.

 • Essential Grammar in Use (with answers), Cambridge (levels 1 and 2).
  Podeu trobar la versió anglesa i la castellana. Aquesta inclou exercicis de traducció castellà-anglès a cada unitat.
 • The Good Grammar Book (with answers), Oxford.
 • English Grammar with exercices (with CD-ROM), Longman.

És una gramàtica per a estudiants dels nivells basic i intermedi (1r, 2n i 3r) de les EOI amb explicacions en castellà i exercicis de pràctica.
Elementary Language Practice with key. Macmillan.
Intermediate Language Practice with key. Macmillan.