Llibres de text

 • Voyage A1, Student’s book i Workbook, Oxford University Press

Lectures obligatòries

 • Student’s choice

Llibres de text

 • English File Pre-Intermediate (third edition), Student’s book i Workbook, Oxford University Press

Lectures obligatòries

 • Student’s choice

Llibres de text

 • GRUPS 3A, 3B, 3D
  English File Intermediate (third edition)
  , Student’s book i Workbook, Oxford University Press
 • Grup 3C:
  Speakout Intermediate
  , Student’s book i Workbook, Ed. Pearson

Lectures obligatòries

 • Student’s choice

Llibres de text

 • New English File Upper-intermediate, Student’s book i Workbook, Oxford University Press

Lectures obligatòries

 • per determinar

Llibres de text

 • New English File Advanced, Student’s book i Workbook, Oxford University Press
 • Curs semipresencial: no hi ha llibre de text

Lectures trimestrals

 • Student’s choice

Llibres de text

 • Keynote Advanced, Student’s book i Workbook, National Geographic/Cengage Learning

Lectures trimestrals

 • Student’s choice

Llibres recomanats

 • Diccionari Oxford Pocket Català per a estudiants d’Anglès. Català-Anglès / Anglès-Català (també hi ha la versió en castellà).
 • Diccionario Collins Pocket Plus. English-Spanish / Español-Inglés.
 • Diccionario Oxford Study para estudiantes de Inglés. Español-Inglés / Inglés-Español. Con CD-ROM interactivo.
 • Diccionario Cambridge Klett Compact. Español-Inglés / Inglés-Español. Con CD-ROM.
 • Collins Master Dictionary. Español-Inglés / English-Spanish.
 • Longman Password. Diccionario monolingüe y bilingüe Inglés-Español / Español-Inglés.
Aquests llibres contenen explicacions molt clares sobre aspectes gramaticals i exercicis autocorrectius que us seran de molta utilitat com a material de consulta i reforç.

 • Essential Grammar in Use (with answers), Cambridge (levels 1 and 2).
  Podeu trobar la versió anglesa i la castellana. Aquesta inclou exercicis de traducció castellà-anglès a cada unitat.
 • The Good Grammar Book (with answers), Oxford.
 • English Grammar with exercices (with CD-ROM), Longman.

És una gramàtica per a estudiants dels nivells basic i intermedi (1r, 2n i 3r) de les EOI amb explicacions en castellà i exercicis de pràctica.
Elementary Language Practice with key. Macmillan.
Intermediate Language Practice with key. Macmillan.