Departament d’anglès

Aquest calendari fixa les dates de les proves escrites (comprensió oral – comprensió escrita – ús de la llengua – expressió i interacció escrita) per als alumnes oficials i per als alumnes lliures de les proves de certificat.

  • 1r Curs: Dimecres, 7 de juny, a les 17:00 h
  • 2n Curs: Dimecres, 31 de maig, a les 17:00 h
  • 3r Curs (Certificat de nivell intermedi): Dijous, 1 de juny, a les 15:30 h
  • 4t Curs: Dimarts, 6 de juny, a les 17:00 h
  • 5è Curs (Certificat de nivell avançat): Dilluns, 12 de juny, a les 15:30 h
  • Curs C1 (Certificat de nivell C1): Dilluns, 22 de maig, a les 15:30 h

Dates de les proves orals

  • Alumnes oficials: La data de la prova oral es fixa amb el/la professor/a de cada grup.
  • Alumnes lliures: La prova oral es porta a terme el dia indicat en la convocatòria personal lliurada el dia de la prova escrita. Cal presentar-s’hi 15 minuts abans.

AVÍS IMPORTANT
Els dispositius electrònics han de mantenir-se apagats al llarg de tota la prova i guardats amb les vostres pertinences. La prova del candidat que contravingui aquesta norma serà anul·lada.

Toggle