Llibres de text

Momente Kursbuch
ISBN 978-3-19-501791-6

Arbeitsbuch plus interaktive Version
ISBN 978-3-19-511791-3

 

 

Lectures obligatòries

per decidir

Llibres de text

Schritte international Neu 3,4
Kursbuch
ISBN 978-3-19-101084-3

Schritte international Neu 3,4
Arbeitsbuch
ISBN 978-3-19-111084-0

 

 

Lectures obligatòries

Das Idealpaar
Leonhard Thoma
ISBN: 978-84-8141-036-5

Llibres de textMenschen B1
Arbeitsbuch mit 2 Audio-CDs
ISBN 978-3-19-111903-4

Menschen B1
Kursbuch
ISBN 978-3-19-211903-3

Lectures obligatòries

Das Haus an den Klippen (Buch + Audio-CD)
Achim Seiffarth, Stefan Czarnecki
ISBN 978-3-12-556064-2

Llibres de text

Aspekte neu (B1 plus)  ed. Klett

Libro del alumno B1+ amb DVD

 

Aspekte neu  (B1 plus)   ed. Klett

Libro de ejercicios B1+ amb CD àudio

 

Lectures obligatòries

Gut gegen Nordwind
Daniel Glattauer
ISBN-13: 978-3442465866

Llibres de text

Aspekte neu B2

 Lehr- und Arbeitsbuch mit Audio-CD, Teil 1   (ed. Klett)

 

Aspekte neu B2

Lehr- und Arbeitsbuch mit Audio-CD, Teil 2   (ed. Klett)

 

Lectures obligatòries

Alle sieben Wellen
Daniel Glattauer
ISBN 10: 344247244X ISBN 13: 9783442472444

Llibres recomanats

Un diccionari bilingüe

 • Diccionario: Alemán-Español / Espanyol-Alemán (Ed. Hueber)
 • Diccionario Esencial, Español-Alemán / Alemán-Español (Ed. Klett/Vox)
 • Diccionario Moderno Alemán, Español-Alemán / Alemán-Español (Ed. Langenscheidt)
 • Diccionari Català-Alemany / Alemany-Català (Ed. Eciclopèdia Catalana)

Una gramàtica

 • Monika Reimann, Gramática esencial del alemán (Ed. Hueber)
 • Rusch/Schmitz, Einfach Grammatik, Gramatica del alemany con ejercicios (Ed. Klett)
 • Braucek/Castell, Gramática básica del alemán. Con ejercicios (Ed. Hueber)
 • Luscher, Übungsgrammatik für Anfänger (Ed. Hueber)

Diccionaris bilingües

 • Diccionario Alemán como lengua extranjera, Alemán-Español / Español-Alemán (Ed.Hueber)
 • Diccionario Avanzado Español-Alemán / Deutsch-Spanisch (Klett-Vox)
 • Diccionario Moderno Alemán, Español-Alemán/Alemán Español (Ed. Langenscheidt)
 • Diccionari Català-Alemany / Alemany-Català (Ed. Eciclopèdia Catalana)

Diccionaris monolingües

 • Wörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Ed. Hueber/Duden)
 • Taschenwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Ed. Langenscheidt)
 • Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Ed. Langenscheidt)
 • Pons Großwörterbuch Deutsch als Fremdsprache (Ed. Klett)

Gramàtiques

 • A. Hering u.a., em-Übungsgrammatik (Ed. Hueber)
 • Klipp und klar (Gramática práctica para el nivel básico, libro con soluciones, Ed. Klett)
 • A. Castell, Gramática de la lengua alemana + B. Braucek, Ejercicios (Ed. Idiomas)
 • Corcoll, Programm. Gramática + Ejercicios (Ed. Herder)
 • Rug/Tomaszewski, Grammatik mit Sinn und Verstand, Übungsgrammatik Mittel- und Oberstufe (Ed. Klett)
 • Perlmann-Balme/Hering/Matussek, Übungsgrammatik für die Mittelstufe (Ed Hueber)
 • Scheiner/Hall, Übungsgrammatik für die Oberstufe (Ed. Hueber)
 • Dreyer/Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik (Ed. Hueber)