Departament d’Alemany

A partir del  6 de noviembre  2017  l’EOI La Pau ofereix als alumnes d’alemany sessions de conversa. Aquestes sessions de conversa van adreçades a l’alumnat del segon, tercer, quart i cinquè Curs.

Les sessions de conversa es distribueixen al llarg de tot el curs cada dues setmanes aproximadament, cinc de les quals destinades als alumnes del 4t i 5è curs.

 

17.45-18.45h        18.45-19.45h

6 de noviembre           2n/3r                2n/3r

20 de noviembre        2n/3r                4t/5è

27 de novembre         2n/3r                2n/3r

11 de desembre          2n/3r                2n/3r

15 de gener                 2n/3r                4t/5è

22 de gener                 2n/3r                2n/3r

5 de febrer                   2n/3r                2n/3r

19 de febrer                 2n/3r                4t/5è

12 de març                  2n/3r                4t/5è

19 de març                  2n/3r                4t/5è

9 d’abril                       2n/3r                4t/5è

23 d’abril                    2n/3r                2n/3r

7 de maig                    2n/3r                4t/5è

14 de maig                 2n/3r                2n/3r

 

L’escola es reserva el dret de canviar aquest calendari en funció de la demanda de l’alumnat.

 

Per poder assistir a aquestes classes cal estar matriculat de l’idioma alemany i haver abonat l’aportació complementària.
Toggle