En els cursos amb modalitat semipresencial, la càrrega lectiva del curs es reparteix entre el treball presencial al centre i el treball individual online. La formació en aquesta modalitat comporta:

  • L’assistència a una classe setmanal de dues hores i quart
  • El treball individual a través de l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle. Això equival a un treball individual de quatre hores setmanals aproximadament. Aquesta és una modalitat de curs on l’alumnat ha de ser autònom en el seu aprenentatge i ser capaç de treure el màxim profit de les activitats online.

Pel que fa a drets i deures dels alumnes, són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.