En els cursos amb modalitat semipresencial, la càrrega lectiva del curs es reparteix entre el treball presencial al centre i el treball individual online. La formació en aquesta modalitat comporta:

  • L’assistència a una classe setmanal de dues hores i quart
  • El treball individual a través de l’entorn virtual d’aprenentatge Moodle. Això equival a un treball individual de quatre hores setmanals aproximadament. Aquesta és una modalitat de curs on l’alumnat ha de ser autònom en el seu aprenentatge i ser capaç de treure el màxim profit de les activitats online.
  • El curs pot incloure, a més, l’ús d’un llibre de text.
  • Pel que fa a drets i deures dels alumnes, són els mateixos que els de qualsevol alumne/a del centre.

 

L’oferta de cursos semipresencials a l’EOI La Pau és la següent:

  • 4t d’anglès:  dimarts de 18.45 a 21.00h
  • 5è d’anglès:  dimarts de 16.00 a 18.15h