Escola Oficial d'Idiomes Barcelona IV La Pau

A les EOI, el programa complert d’un idioma consta de sis cursos, dividits en quatre nivells:

  • Nivell bàsic: comprèn el 1r i 2n curs (A1 i A2)
  • Nivell intermedi: comprèn el 3r curs (B1)
  • Nivell avançat: comprèn el 4t i 5è curs (B2)
  • Nivell C1: comprèn el curs de C1

Cada curs té una durada mínima de 130 hores lectives, de setembre a maig, distribuïdes en franges de dues hores i quart, de 16.00 a 18.15 h o de 18.45 a 21.00 h, els dilluns i dimecres, o els dimarts i dijous. Als cursos d’alemany les franges horàries són de 16.30 a 18.45 i de 18.45 a 21.00 h.

Si ja es tenen coneixements previs d’un idioma no és obligatori començar per primer. Existeix la possibilitat de presentar-se al Test de nivell de l’idioma que es vol estudiar per tal d’accedir a un curs superior. També es pot accedir a un curs superior a primer si s’està en possessió d’una acreditació vàlida.

Quan un alumne supera el Nivell bàsic, obté el Certificat de Nivell Bàsic, quan supera el Nivell intermedi, obté el Certificat de Nivell Intermedi, quan supera l’avançat, el Certificat de Nivell Avançat i quan supera el C1, el Certificat de Nivell C1. Aquests són els quatre certificats que atorga l’Escola Oficial d’Idiomes.

El pla d’estudis de les EOI té com a finalitat :

  • Promoure l’ús efectiu de l’idioma com a vehicle de comunicació general
  • Adquirir les habilitats bàsiques, tant receptives com productives, del llenguatge oral i escrit
  • Desenvolupar estratègies comunicatives en diferents àrees de comunicació
  • Desenvolupar estratègies per a l’aprenentatge autònom i continu de llengües, que puguin facilitar l’ús de l’idioma en l’exercici d’activitats
  • professionals i en altres àmbits de la cultura o d’interès personal
  • Crear actituds positives envers la diversitat lingüística i el pluralisme cultural del món actual.