Durant el mes de juliol oferim cursos d’estiu en els idiomes Alemany, Anglès i Francès. Hi ha dues modalitats:

  • Cursos generals: de 60 hores,
    en horari de dilluns a divendres de 10 a 14 h.
  • Cursos per a joves (de 14 a 16 anys): de 40 hores,
    en horari de dilluns a divendres de 10 a 14 h

Per poder assistir a aquests cursos, cal tenir 14 anys fets abans del 31 de desembre.

DURANT L’ESTIU DE 2022 NO HI HAURÀ OFERTA DE CURSOS.