El calendari d’exàmens de certificats dels nivells intermedi, avançat i C1 és elaborat pel Departament d’Ensenyament. En base a aquest calendari marc el centre estableix el seu calendari de proves finals dels cursos 1r, 2n i 4t.

Calendari escolar 2016-17 en format pdf