CURSOS GENERALS:

 • Alemany (1r nivell) /Anglès (tots els nivells) / Francès (1r nivell)
 • Són cursos de 60 o bé 80 hores de durada, en horari de dilluns a divendres de 10 a 14 h.
 • Les classes comencen el 3 de juliol i acaben el 21 de juliol (60h) o bé el 28 de juliol (80h)
 • Preus: 266,80 €  (curs de 60h) /338,80 €  (curs de 80h)

Toggle

CURSOS PER A JOVES de 14 a 16 ANYS:

 • Alemany (1r nivell) / Anglès (2n i 3r nivell) / Francès (1r nivell)
 • Són cursos de 40 h de durada, en horari de dilluns a divendres de 10 a 14 h.
 • Les classes comencen el 3 de juliol i acaben el 14 de juliol
 • Preu: 194,80 €
Toggle

Requisits per a tots els cursos:

 • Cal tenir 14 anys fets abans del 31 de desembre.

Places per grup:

 • En cada grup hi haurà un mínim de 10 i màxim de 20 places

Període de matriculació:

 • del 8 de maig al 30 de juny (o fins a exhaurir les places disponibles), de dilluns a dijous de 17 a 20 h.

Prova de nivell:

 • Es farà un test de nivell a l’alumnat amb coneixements previs de la llengua.
 • El Certificat de Batxillerat obtingut l’any en curs o l’anterior pot fer-se servir per a matricular-se directament al 3r nivell.
 • Qualsevol altra acreditació de nivell s’haurà de presentar a la Secretaria del centre abans de formalitzar la matrícula.

NOTES:

 • Només es retornarà l’import de la matrícula quan un grup no es pugui obrir per no arribar al nombre mínim de 10 alumnes, o bé quan ja no hi hagi plaça del nivell sol·licitat.
 • Les devolucions de matrícula per causes de força major es podran sol·licitar per instància fins a dos dies després de començar el curs.
 • Assistir a aquests cursos no dóna dret a plaça com a alumne oficial de l’EOI.
 • Possible reconeixement universitari com a crèdits de lliure elecció. Consulteu la secretaria de la vostra facultat.