Trobareu tota la informació en el següent enllaç:

Convocatòria extraordinària  per a l’obtenció dels certificats d’anglès de les EOIs