Les proves per obtenir el Certificat B2 es faran a l’EOI La Pau en els següents dies i horaris:

  • prova escrita: divendres 5 de febrer de 15.30 a 20.30h
  • prova oral:  divendres 12 de febrer entre les 15.00 i les 21.00h  (en tindreu més informació el dia de la prova escrita)