CONCURS DE VÍDEOS

15 ANYS EOI LA PAU                     

 

BASES

 1. Podrà participar en aquest concurs tot l’alumnat del centre, a títol individual o en grup.
 2. Els vídeos han de ser originals, inèdits i realitzats pels participants que n’han de tenir els drets il·limitats de propietat intel·lectual i d’utilització. No s’acceptaran vídeos descarregats d’internet.
 3. El tema d’aquest concurs és: “L’EOI La Pau i jo”.
 4. Cada persona (o grup de persones) podrà presentar un màxim de 3 vídeos.
 5. Els vídeos tindran una durada màxima d’1 minut i s’hauran de presentar en format AVI, Quicktime o MPG-4.
 6. MOLT IMPORTANT: Totes les persones que apareguin en el vídeo hauran d’autoritzar prèviament i per escrit l’ús de la seva imatge.
 7. Els participants autoritzen l’EOI La Pau a fer servir els vídeos presentats al concurs de la manera que li sembli oportuna i publicar-los a la seva pàgina web.
 8. Participació:

S’haurà d’omplir una petita fitxa, que podeu descarregar aquí, amb:

Nom, idioma i grup

Nom dels arxius (= títol dels vídeos)

La petita fitxa, juntament amb els arxius que contenen els vídeos, s’enviaran per WE TRANSFER a info@eoilapau.net .Els arxius hauran de tenir un nom identificatiu original (i que en cap cas podrà ser “L’EOI La Pau i jo”).

 1. El termini d’admissió comença a partir de la publicació d’aquestes bases i acaba el dijous 31 de gener.
 2. Tota la comunitat escolar té dret a votar el millor vídeo durant la primera quinzena de febrer. Les dates exactes de les votacions s’anunciaran més endavant. L’alumnat podrà visionar els vídeos presentats i es posarà a la seva disposició paperetes per votar. Les paperetes es dipositaran dins una urna a Consergeria. Només es pot votar per un sol video.
 3. Els vídeos guanyadors rebran els següents premis:

Primer premi : 140 euros

Segon premi : 75 euros.

Tercer premi : 50 euros

Només pot haver-hi un sol premi per treball. En el cas que es produís un empat, serà el vot de la comissió organitzadora del concurs la que decidirà entre els treballs empatats.

 1. Els premis es lliuraran durant l’Acte Oficial de celebració del 15è Aniversari que tindrà lloc al mes d’abril.
 2. El resultat de la votació serà inapel.lable.
 3. Els vídeos premiats es publicaran al web de l’escola.
 4. L’escola queda facultada per resoldre qualsevol incident no previst en aquestes bases.
 5. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

 

Barcelona, 29 d’octubre de 2018