CONCURS DE CARTELLS

15 ANYS EOI LA PAU                                                                                  

 

BASES

 1. Podrà participar en aquest concurs tot l’alumnat del centre, a títol individual o en grup.
 2. Els cartells han de ser originals, inèdits i realitzats pels participants que n’han de tenir els drets il·limitats de propietat intel·lectual i d’utilització. No s’acceptaran cartells descarregats d’internet.
 3. El tema d’aquest concurs és: 15 anys de l’EOI LA PAU.
 4. Cada persona (o grup de persones) podrà presentar un màxim de 3 cartells.
 5. Els cartells han de ser digitals i s’hauran de presentar en format jpg o PDF.
 6. Els participants es comprometen a respectar el dret a la pròpia imatge i han de comptar amb el permís escrit de les persones que es puguin reconèixer a les fotos. En el cas de no adjuntar-lo, aquestes fotos quedarien excloses.
 7. Els participants autoritzen l’EOI La Pau a fer servir els cartells presentats al concurs de la manera que li sembli oportuna i publicar-los a la seva pàgina web.
 8. Participació:

S’haurà d’omplir una petita fitxa, que podeu descarregar aquí, amb:

Nom, idioma i grup

Nom dels arxius (=títol dels cartells)

A continuació, s’ha d’enviar un correu a l’adreça info@eoilapau.net adjuntant la petita fitxa i els arxius que contenen els cartells. Els arxius han de tenir un nom identificatiu.

 1. El termini d’admissió comença a partir de la publicació d’aquestes bases i acaba el 31 de gener 2019.
 2. Tota la comunitat escolar té dret a votar el millor cartell durant la primera quinzena de febrer. Les dates exactes de les votacions ja s’anunciaran més endavant. Es penjaran els treballs a l’escola i es posaran a disposició de l’alumnat paperetes per votar. Les paperetes es dipositaran dins una urna a Consergeria. Només es pot votar per un sol cartell.
 3. Als cartells guanyadors s’atorgaran els següents premis:

Primer premi : 120 euros

Segon premi : 70 euros

Tercer premi : 50 euros

Només pot haver-hi un sol premi per treball. En el cas que es produís un empat, serà el vot de la comissió organitzadora del concurs la que decidirà entre els treballs empatats.

 1. Els premis es lliuraran durant l’Acte Oficial de celebració del 15è Aniversari que tindrà lloc al mes d’abril.
 2. El resultat de la votació serà inapel·lable.
 3. Els cartells premiats es publicaran al web de l’escola.
 4. L’escola queda facultada per resoldre qualsevol incident no previst en aquestes bases.
 5. La participació en aquest concurs implica l’acceptació d’aquestes bases.

 

Barcelona, 29 d’octubre 2018