El Departament d’Educació organitza la convocatòria extraordinària de les proves el febrer de 2021 per obtenir els certificats d’anglès següents:

  • Nivell intermedi B1 del Marc europeu comú de referència per a les llengües (MECR)
  • Nivell intermedi B2 del MECR
  • Nivell avançat C1 del MECR

El termini d’inscripció per les proves és del 16 de novembre (a partir de les 9 h) al 20 de novembre de 2020. Per més informació consulteu aquest enllaç: