Calendari d’exàmens finals del curs 2019-20

Per saber el dia de la prova oral, consulteu amb el vostre professor/a.

L’alumnat de la convocatòria de certificat lliure rebrà, el dia de l’examen, la convocatòria per fer la prova oral.