Escola Oficial d'Idiomes Barcelona IV La Pau

Un dels espais més valorats a les EOI és, sens dubte, la biblioteca. Per això la nostra escola disposa d’una biblioteca ben dotada, amb un fons de llibres molt variat, amb material audiovisual que va des de gramàtiques, diccionaris, llibres per practicar la comprensió oral o lectora a revistes i diaris en els idiomes que s’imparteixen al centre.

També tenim moltes obres de ficció i no ficció (novel.lers, còmics, guies, biografies, divulgació…), tant d’originals com de graduades per nivells, perquè l’alumnat hi trobi les més adequades segons els seus coneixements.

A més, disposem d’un gran nombre de pel·lícules i documentals en DVD, i una secció d’informàtica amb diversos PCs i connexió gratuïta a internet. Tot aquest material està al vostre abast mitjançant el servei de préstec.

Horari

  • De dilluns a dijous 16.00 a 20.00 h
Només en dies lectius.
Toggle

Contacte

biblioteca@eoilapau.net

Catàleg

El nostre catàleg està disponible a la plataforma de gestió bibliotecària ePèrgam2. Podeu accedir-hi clicant en aquest enllaç.

epergam

 

 

Tutorial

com fer una cerca de material de la Biblioteca amb ePergam

 

 Normativa de prèstec

Llibres i revistes
Es podran agafar en préstec fins a dos llibres o revistes per idioma i per un termini de 15 dies.
Els llibres de lectura obligatòria de cada idioma/trimestre es podran prestar per un termini de 7 dies, mentre duri la seva obligatorietat.
Audiovisuals
Es prestaran dos CD, DVD cada vegada per un termini màxim d’una setmana.
Pròrrogues
Els terminis de préstec son prorrogables per una sola vegada, durant uns altres 7 o bé 15 dies, sempre que el document en préstec no hagi estat reservat.
Reserves
Es pot reservar qualsevol document que estigui deixat en préstec.
Documents exclosos de préstec
  • Enciclopèdies
  • Diccionaris
  • Totes aquelles obres o documents que siguin de referència o siguin molt consultats i dels quals la biblioteca només tingui un exemplar
Retards
Cal retornar el material en el termini establert. En cas contrari, l’alumne serà suspès del servei de préstec durant el doble del període de temps que hagi durat el retard.
Pèrdues
En cas de pèrdua de documents o si es retorna un material malmès, l’usuari/a haurà d’adquirir la mateixa edició del document o abonar el seu import de reposició. Mentrestant, no tindrà accés al servei de préstec.