Qualificacions Finals

Podeu consultar la informació sobre qualificacions finals en els següents enllaços:

Informació sobre les qualificacions finals de 3r, 5è i C1

Consulta de les qualificacions finals: des de les 00.01 del 23 de juny a CentrosNet (enllaç CentrosNet)

(Instruccions com accedir)

 

Informació sobre les qualificacions finals de 1r, 2n i 4t